ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา บุญละคร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/11/2012
ปรับปรุง 16/03/2020
สถิติผู้เข้าชม 307379
Page Views 363780


ระบบการประกันคุณภาพภายใน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนนวลทิพย์วิทยา นาแก งาว
2 โรงเรียนบ้านแม่ฮ่าง นาแก งาว
3 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา นาแก งาว
4 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว บ้านร้อง งาว
5 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ บ้านร้อง งาว
6 โรงเรียนประชาราชวิทยา บ้านร้อง งาว
7 โรงเรียนผาแดงวิทยา บ้านร้อง งาว
8 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 บ้านร้อง งาว
9 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านอีก้อแม่คำหล้า บ้านร้อง งาว
10 โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง บ้านร้อง งาว
11 โรงเรียนบ้านหวด บ้านหวด งาว
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) บ้านหวด งาว
13 โรงเรียนบ้านปางหละ บ้านหวด งาว
14 โรงเรียนบ้านห้วยหก บ้านอ้อน งาว
15 โรงเรียนบ้านแม่กวัก บ้านอ้อน งาว
16 โรงเรียนบ้านแหงใต้ บ้านแหง งาว
17 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ บ้านแหง งาว
18 โรงเรียนบ้านแหงเหนือ บ้านแหง งาว
19 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านโป่ง งาว
20 โรงเรียนบ้านอ้อน บ้านโป่ง งาว
21 โรงเรียนบ้านสบพลึง บ้านโป่ง งาว 054-247923
22 โรงเรียนบ้านโป่ง บ้านโป่ง งาว
23 โรงเรียนบ้านห้วยอูน ปงเตา งาว
24 โรงเรียนบ้านปงเตา ปงเตา งาว
25 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา ปงเตา งาว
26 โรงเรียนบ้านขุนแหง ปงเตา งาว
27 โรงเรียนบ้านปันเหนือ ปงเตา งาว
28 โรงเรียนบ้านแม่ฮ่างสาขาแม่ฮ่างเหนือ ปงเตา งาว
29 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) หลวงเหนือ งาว (054) 261246
30 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ หลวงเหนือ งาว
31 โรงเรียนน้ำทิพย์วิทยา หลวงเหนือ งาว
32 โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล หลวงเหนือ งาว
33 โรงเรียนดอนไชยวิทยา หลวงเหนือ งาว
34 โรงเรียนบ้านน้ำจำ หลวงใต้ งาว
35 โรงเรียนบ้านหลวงใต้ หลวงใต้ งาว
36 โรงเรียนบ้านทุ่ง แม่ตีบ งาว
37 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม แม่ตีบ งาว
38 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ แม่ตีบ งาว
39 โรงเรียนอนุบาลสมฤทัย ห้างฉัตร
40 โรงเรียนบ้านหม้อ ปงยางคก ห้างฉัตร
41 โรงเรียนบ้านจำ ปงยางคก ห้างฉัตร
42 โรงเรียนวิสิฐวิทยา(วัดนางแล) ปงยางคก ห้างฉัตร 054338144
43 โรงเรียนบ้านปงยางคก ปงยางคก ห้างฉัตร
44 โรงเรียนบ้านปงใต้ ปงยางคก ห้างฉัตร
45 โรงเรียนบ้านสัน ปงยางคก ห้างฉัตร
46 โรงเรียนบ้านทุ่งหก วอแก้ว ห้างฉัตร
47 โรงเรียนบ้านทุ่งผา วอแก้ว ห้างฉัตร
48 โรงเรียนวอแก้ววิทยา วอแก้ว ห้างฉัตร
49 โรงเรียนบ้านล้อง หนองหล่ม ห้างฉัตร
50 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา หนองหล่ม ห้างฉัตร
51 โรงเรียนบ้านป่าไคร้ หนองหล่ม ห้างฉัตร
52 โรงเรียนบ้านปันง้าว ห้างฉัตร ห้างฉัตร
53 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ห้างฉัตร ห้างฉัตร
54 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว ห้างฉัตร ห้างฉัตร
55 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ห้างฉัตร ห้างฉัตร
56 โรงเรียนเมืองยาววิทยา เมืองยาว ห้างฉัตร
57 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ เมืองยาว ห้างฉัตร
58 โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง เมืองยาว ห้างฉัตร
59 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง เมืองยาว ห้างฉัตร
60 โรงเรียนบ้านแม่ยามเหนือ เมืองยาว ห้างฉัตร
61 โรงเรียนบ้านเหล่า เมืองยาว ห้างฉัตร
62 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม เวียงตาล ห้างฉัตร
63 โรงเรียนบ้านสันทราย เวียงตาล ห้างฉัตร 0-5426-9576
64 โรงเรียนบ้านยางอ้อย เวียงตาล ห้างฉัตร
65 โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย-ปางปง ปางทราย เวียงตาล ห้างฉัตร 054260195
66 โรงเรียนบ้านดอนหัววัง เวียงตาล ห้างฉัตร
67 โรงเรียนบ้านทุ่งเกวียน เวียงตาล ห้างฉัตร
68 โรงเรียนบ้านป่าเหียง แม่สัน ห้างฉัตร
69 โรงเรียนบ้านปันเต้า แม่สัน ห้างฉัตร
70 โรงเรียนแม่สันวิทยา แม่สัน ห้างฉัตร
71 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง แม่สัน ห้างฉัตร
72 โรงเรียนบ้านโป่งขวาก แม่สัน ห้างฉัตร
73 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น กล้วยแพะ เมืองลำปาง
74 โรงเรียนบ้านกล้วยแพะ กล้วยแพะ เมืองลำปาง
75 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา กล้วยแพะ เมืองลำปาง
76 โรงเรียนบ้านหัวฝาย กล้วยแพะ เมืองลำปาง
77 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ชมพู เมืองลำปาง
78 โรงเรียนบ้านกาศเมฆ ชมพู เมืองลำปาง
79 โรงเรียนบ้านหนองยาง ชมพู เมืองลำปาง
80 โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า ชมพู เมืองลำปาง
81 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ต้นธงชัย เมืองลำปาง
82 โรงเรียนธงชัยวิทยา ต้นธงชัย เมืองลำปาง
83 โรงเรียนวัดแม่ทรายคำ ต้นธงชัย เมืองลำปาง
84 โรงเรียนบ้านแพะหนองแดง ทุ่งฝาย เมืองลำปาง
85 โรงเรียนบ้านท่าโทก ทุ่งฝาย เมืองลำปาง
86 โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย ทุ่งฝาย เมืองลำปาง
87 โรงเรียนบ้านท่าส้มป่อย ทุ่งฝาย เมืองลำปาง
88 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นิคมพัฒนา เมืองลำปาง
89 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 นิคมพัฒนา เมืองลำปาง
90 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 นิคมพัฒนา เมืองลำปาง
91 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง
92 โรงเรียนวัดบ้านแลง บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง
93 โรงเรียนบ้านบุญนาค บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง
94 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
95 โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์วิทยานุเคราะห์ บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
96 โรงเรียนบ้านท่าล้อ บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
97 โรงเรียนเขลางค์นคร บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
98 โรงเรียนบ้านป่าเหียง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
99 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
100 โรงเรียนวัดค่ากลาง บ้านค่า เมืองลำปาง
101 โรงเรียนบ้านสบค่อม บ้านค่า เมืองลำปาง
102 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา บ้านค่า เมืองลำปาง
103 โรงเรียนบ้านห้วยเป้ง บ้านค่า เมืองลำปาง
104 โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ บ้านค่า เมืองลำปาง
105 โรงเรียนบ้านบ่อหิน บ้านเป้า เมืองลำปาง
106 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา บ้านเป้า เมืองลำปาง
107 โรงเรียนวัดบ้านเป้า บ้านเป้า เมืองลำปาง
108 โรงเรียนบ้านทรายมูล บ้านเสด็จ เมืองลำปาง
109 โรงเรียนบ้านห้วยยาง บ้านเสด็จ เมืองลำปาง
110 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา บ้านเสด็จ เมืองลำปาง 342190
111 โรงเรียนวัดเสด็จ บ้านเสด็จ เมืองลำปาง
112 โรงเรียนชุมชนบ้านทราย บ้านเสด็จ เมืองลำปาง
113 โรงเรียนบ้านจำค่า บ้านเสด็จ เมืองลำปาง
114 โรงเรียนวัดบ้านแม่ต๋ำ บ้านเอื้อม เมืองลำปาง
115 โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง บ้านเอื้อม เมืองลำปาง
116 โรงเรียนบ้านแม่เฟือง บ้านเอื้อม เมืองลำปาง
117 โรงเรียนวัดทุ่งกล้วย บ้านเอื้อม เมืองลำปาง
118 โรงเรียนวัดบ้านสัก บ้านเอื้อม เมืองลำปาง
119 โรงเรียนบ้านเอื้อม บ้านเอื้อม เมืองลำปาง
120 โรงเรียนบ้านแม่อาง บ้านแลง เมืองลำปาง
121 โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา บ้านแลง เมืองลำปาง
122 โรงเรียนเมืองมายวิทยา บ้านแลง เมืองลำปาง
123 โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ บ้านแลง เมืองลำปาง
124 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง บ้านแลง เมืองลำปาง
125 โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง ปงแสนทอง เมืองลำปาง
126 โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย ปงแสนทอง เมืองลำปาง
127 โรงเรียนวัดนาน้อย ปงแสนทอง เมืองลำปาง
128 โรงเรียนปงแสนทองวิทยา ปงแสนทอง เมืองลำปาง
129 โรงเรียนบ้านลำปางกลาง ปงแสนทอง เมืองลำปาง
130 โรงเรียนบ้านหมอสม ปงแสนทอง เมืองลำปาง
131 โรงเรียนบ้านกาด ปงแสนทอง เมืองลำปาง
132 โรงเรียนบ้านสำเภา ปงแสนทอง เมืองลำปาง
133 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง พระบาท เมืองลำปาง
134 โรงเรียนบ้านผาลาด พระบาท เมืองลำปาง
135 โรงเรียนบ้านพระบาท พระบาท เมืองลำปาง
136 โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง พระบาท เมืองลำปาง (054) 317575
137 โรงเรียนบ้านปงวัง พิชัย เมืองลำปาง
138 โรงเรียนวัดต้นต้อง พิชัย เมืองลำปาง
139 โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) พิชัย เมืองลำปาง
140 โรงเรียนบ้านไร่ พิชัย เมืองลำปาง
141 โรงเรียนลำปางวิทยา สบตุ๋ย เมืองลำปาง 217378
142 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สบตุ๋ย เมืองลำปาง
143 โรงเรียนอนุบาลทิวฟ้า สบตุ๋ย เมืองลำปาง
144 โรงเรียนประชาวิทย์ สบตุ๋ย เมืองลำปาง
145 โรงเรียนมัธยมวิทยา สบตุ๋ย เมืองลำปาง
146 โรงเรียนอรุโณทัย สบตุ๋ย เมืองลำปาง
147 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) สบตุ๋ย เมืองลำปาง
148 โรงเรียนมัธยมราษฎร์วิทยาลัย สวนดอก เมืองลำปาง
149 โรงเรียนพินิจวิทยา สวนดอก เมืองลำปาง
150 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ สวนดอก เมืองลำปาง
151 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สวนดอก เมืองลำปาง
152 โรงเรียนอนุบาลศิริมาศ (ลำปาง) หัวเวียง เมืองลำปาง
153 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร หัวเวียง เมืองลำปาง
154 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย หัวเวียง เมืองลำปาง
155 โรงเรียนวิชชานารี เวียงเหนือ เมืองลำปาง
156 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี เวียงเหนือ เมืองลำปาง
157 โรงเรียนบ้านปงสนุก เวียงเหนือ เมืองลำปาง
158 โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เวียงเหนือ เมืองลำปาง 0-5431-3931
159 โรงเรียนไตรภพวิทยา เวียงเหนือ เมืองลำปาง 054-217997
160 โรงเรียนวัดสบจาง จางเหนือ แม่เมาะ
161 โรงเรียนกอรวกจางเหนือพิทยาสรรค์ จางเหนือ แม่เมาะ
162 โรงเรียนบ้านปงแท่น จางเหนือ แม่เมาะ
163 โรงเรียนบ้านนาแช่ จางเหนือ แม่เมาะ
164 โรงเรียนบ้านวังตม จางเหนือ แม่เมาะ
165 โรงเรียนบ้านทาน จางเหนือ แม่เมาะ
166 โรงเรียนบ้านแม่จาง นาสัก แม่เมาะ
167 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ นาสัก แม่เมาะ 054247948
168 โรงเรียนบ้านแม่หล่วง นาสัก แม่เมาะ
169 โรงเรียนบ้านนาสัก นาสัก แม่เมาะ
170 โรงเรียนสบจางวิทยา นาสัก แม่เมาะ
171 โรงเรียนบ้านจำปุย บ้านดง แม่เมาะ
172 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน บ้านดง แม่เมาะ 054-260170
173 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง บ้านดง แม่เมาะ
174 โรงเรียนวัดหัวฝาย บ้านดง แม่เมาะ
175 โรงเรียนวัดท่าสี บ้านดง แม่เมาะ
176 โรงเรียนบ้านสบป้าด สบป้าด แม่เมาะ
177 โรงเรียนห้วยรากไม้ สบป้าด แม่เมาะ
178 โรงเรียนบ้านสบเติ๋น สบป้าด แม่เมาะ
179 โรงเรียนสบเมาะวิทยา สบป้าด แม่เมาะ
180 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา แม่เมาะ แม่เมาะ
181 โรงเรียนวัดบ้านแขม แม่เมาะ แม่เมาะ
182 โรงเรียนวัดห้วยคิง แม่เมาะ แม่เมาะ
183 โรงเรียนบ้านหางฮุง แม่เมาะ แม่เมาะ
184 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) แม่เมาะ แม่เมาะ
185 โรงเรียนอนุบาล กฟผ.แม่เมาะ แม่เมาะ แม่เมาะ
186 โรงเรียนบ้านปงชัย แม่เมาะ แม่เมาะ