ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสุกัลยา หมูเทศ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางบัวเหลียว อินต๊ะวงศ์ษา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0