ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่างในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 13) 19 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับส่งนักเรียน จากปางป๋วยถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ เดือน กรกฎาคม 2561 (อ่าน 14) 18 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับส่งนักเรียน จากปางป๋วยถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ เดือนมิถุนายน 2561 (อ่าน 14) 18 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะรับส่งนักเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (อ่าน 14) 18 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง จ้างเหมาทำอาหาร และอาหารว่าง ตามโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 13) 17 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 15) 17 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนประจำเดือน มิถุนายน 2561 (อ่าน 14) 16 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง ซ่อมแซมรถกระบะโรงเรียน (อ่าน 10) 15 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมอบรมแกนนำคุณธรรมฯ (อ่าน 15) 14 ส.ค. 61
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา รายการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพิการฯ (อ่าน 22) 04 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนพิการฯ (อ่าน 21) 03 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับจ้างโครงการแนะแนวสายอาชีพ แนะแนวอนาคต 2561 (อ่าน 30) 16 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับจ้างโครงการแนะแนวสายอาชีพ แนะแนวอนาคต 2561 (อ่าน 40) 16 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน เดือนพฤษภาคม 2561 (อ่าน 68) 22 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (อ่าน 63) 22 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านแม่หล่วง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน ม (อ่าน 138) 28 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านวังน้ำต้อง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน (อ่าน 125) 28 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านแม่หล่วง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน ก (อ่าน 133) 28 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านวังน้ำต้อง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน (อ่าน 133) 28 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านวังน้ำต้อง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน (อ่าน 177) 22 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านแม่หล่วง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน ม (อ่าน 161) 22 ก.พ. 61
ขออนุมัติใช้ราคากลาง รายการจ้างซ่อมแซมฝ้า เพดานอาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 (อ่าน 176) 21 ก.พ. 61
ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมฝ้า เพดานอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๒/๒๖ (อ่าน 204) 16 ก.พ. 61
ประกาศ รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 189) 24 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซม ฝ้า เพดาน อาคารเรียน สปช. 102/26 (อ่าน 195) 23 ม.ค. 61
ประกาศเชิญชวน จ้างซ่อมแซม ฝ้า เพดาน อาคารเรียน สปช 102/26 (อ่าน 160) 23 ม.ค. 61
ราคากลางปรับปรุงแซ่มแซมฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช.102/26 (อ่าน 164) 23 ม.ค. 61
ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายลิกไนต์ 2 (อ่าน 215) 07 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 (อ่าน 216) 20 ก.ย. 60
การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 277) 20 ม.ค. 60
ประกาศสอบราคา (อ่าน 633) 22 ส.ค. 58