ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุในกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้ง (อ่าน 6) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านปางป๋วย ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน กุ (อ่าน 21) 11 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านแม่หล่วง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน ก (อ่าน 22) 11 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านวังน้ำต้อง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน (อ่าน 20) 11 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและปูพื้นกระเบื้อง อาคารเรียน สปช.105/29 (อ่าน 31) 07 ก.พ. 62
ประกาศเชิญชวนงานจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ปูพื้นกระเบื้อง อาคารเรียน สปช. 105/29 (อ่าน 36) 07 ก.พ. 62
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดาน ปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียน สปช. 105/29 (อ่าน 31) 07 ก.พ. 62
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 51) 05 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านปางป๋วย ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน มก (อ่าน 42) 04 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านแม่หล่วง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน ม (อ่าน 40) 03 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านวังน้ำต้อง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน (อ่าน 41) 03 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านวังน้ำต้อง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน (อ่าน 39) 03 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านปางป๋วย ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน ธั (อ่าน 54) 10 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านแม่หล่วง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน ธ (อ่าน 58) 10 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านวังน้ำต้อง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน (อ่าน 46) 10 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านปางป๋วย ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน พฤ (อ่าน 57) 10 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะรับส่งนักเรียนจากบ้านแม่หล่วงถึงโรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2 (อ่าน 41) 10 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาพาหนะรับส่งนักเรียนจากบ้านวังน้ำต้องถึงโรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (อ่าน 42) 10 ม.ค. 62
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา รายการจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ก (อ่าน 146) 07 พ.ย. 61
ราคากลาง รายการจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าอาคารเรียน (อ่าน 149) 27 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารเรียน (อ่าน 191) 08 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านปางป๋วย ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน ตุ (อ่าน 178) 08 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านแม่หล่วง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน ต (อ่าน 179) 08 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านวังน้ำต้อง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน (อ่าน 155) 08 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านปางป๋วย ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน กั (อ่าน 163) 08 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านแม่หล่วง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน ก (อ่าน 177) 08 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านวังน้ำต้อง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน (อ่าน 169) 08 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านปางป๋วย ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน สิ (อ่าน 167) 18 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านวังน้ำต้อง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน (อ่าน 143) 18 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากบ้านแม่หล่วง ถึงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประจำเดือน ส (อ่าน 148) 18 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาทำป้ายไวนิลเ เพื่อดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (อ่าน 144) 18 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะงานซื้อวัสดุในการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน (อ่าน 131) 18 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (อ่าน 113) 10 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะงานซื้อวัสดุในกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ (อ่าน 144) 05 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะงานซื้อวัสดุในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยฯ (อ่าน 141) 05 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะงานซื้อวัสดุในกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 (อ่าน 158) 05 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อวัสดุในกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด (อ่าน 144) 03 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้าง พาหนะรับจ้างโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สู่ทักษะวิชาชีพ (อ่าน 170) 31 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่างในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 182) 19 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะรับส่งนักเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (อ่าน 154) 18 ส.ค. 61