ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบใบประกาศนีบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา บุญละคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นอ.๓,ป.๖,ม.๓ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ เนื่องในโอกาสจบดารศึกษาและอำลาโรงเรียน คณะครูมีความภาคภูมิใจที่วันนี้ต้นกล้าน้อยๆได้เติบโตขึ้นอีกขั้น ที่จะเป็นพลังในการพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2563,13:08   อ่าน 148 ครั้ง