ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้ไปแข่งขันต่อระดับภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้ไปแข่งขันต่อระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย ต่อไป ดังรายการต่อไปนี้
1. การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1 - 3
2. การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1 - 3
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2562,14:28   อ่าน 207 ครั้ง