ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ได้รับความอนุเคราะห์จากกองจิตอาสา กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 3 มาช่วยปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2562,10:27   อ่าน 229 ครั้ง