ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัล ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับอำเภอแม่เมาะ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัล ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับอำเภอแม่เมาะ และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 -29 ก.ย. 2562 ต่อไป ดังรายการต่อไปนี้
1. รางวัลชนะเลิศ
          - การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4 – ป.6
          - การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1 – ป.6
          - การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญิง ป.1- ป.6
2. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
          - การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
          - การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะแนและการสะกดรอย  ป.4 – ป.6
          - การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
          - การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4 – ป.6
          - การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชาย ป.1 – ป.6
          - การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์   ป.4 – ป.6
3. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2
          - การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4 - ป.6
          - การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง  ป.1- ป.6
 
         
 

โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2562,10:26   อ่าน 191 ครั้ง