ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการปลูกป่าชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี แด่ รัชกาลที่ ๑๐ และร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติในชุมชน

ว่าที่ ร.ต. วัฒนา บุญละคร พร้อมคณะครู นร. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี แด่ รัชกาลที่ ๑๐ และร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติในชุมชน โดย มี นายบุญเทียน กาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก เป็นประธานในพิธี พร้อม เจ้าหน้าที่ กฟผ.แม่เมาะ ผู้นำชุมชน ประชาชน จิตอาสา //

 

โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2562,12:00   อ่าน 271 ครั้ง