ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม วันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9
โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม วันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 ขึ้นในวันที่ 4 ธ.ค. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. เพื่อเทิดทูนพระณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม
3. เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อ
4. เพื่อให้ผู้เป็นพ่อได้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2561,13:54   อ่าน 436 ครั้ง