ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีถวายราชสดุดี ประจำปีการศึกษา 2561
วัน พุธ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2561  ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  โดย ว่าที่ ร.ต. วัฒนา  บุญละคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ร้ตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีฯ  และถวายความเคารพ พระบรมรูปสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีตัวแทนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือสามัญ   จากนั้นเป็นการถวายราชสดุดี ด้วยบทเพลงราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณทรงจัดตั้งกองเสือป่า และทรงเป็นพระบิดาแห่งลูกเสือไทย (ประเทศลำดับที่ 3 ของโลก ที่นำกิจการลูกเสือมาก่อกำเนิดในประเทศ) ทั้งนี้ พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์จะฝึกฝนให้เยาวชนได้มีความสามัคคี มานะ อดทน เสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นผู้ช่วยรบได้ในยามคับขัน และได้พระราชทานคติประจำใจลูกเสือทุกคนว่า "เสียชีพ อย่าเสียสัตย์"
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2561,13:27   อ่าน 503 ครั้ง