ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ได้จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดขึ้น ในวันที่ 13-15 มิ.ย. 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษสิ่งเสพติด และได้ตระหนักถึงปัญหาพิษภัยของยาเสพติด
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2561,09:12   อ่าน 549 ครั้ง