ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม แสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของครู
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,11:12   อ่าน 359 ครั้ง