ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขึ้น ในวันที่ 14-16 ก.พ. 2561 เพื่อสร้างความสามัคคี และเฝึกระเบียบวินัย ความอดทน การอยู่ร่วมกัน ให้กับนักเรียน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,13:54   อ่าน 442 ครั้ง