ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2560
โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้นในวัน ศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เพื่่อให้นักเรียนเพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกิน น้ำใช้ ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงไปในน้ำ อันเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำไม่สะอาด 
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2560,14:13   อ่าน 355 ครั้ง