ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์
หมู่ที่ 5 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์   ตำบลนาสัก  อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ 054247948
Email : mairattanakosin@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :